Thứ bảy

Giấy chứng nhận

Liên kết web

Liên kết web

Thống Kê Truy Cập

Online: 3

Số lượt truy cập:596755

Nhân sự

Trong tương lai, Tân Thuận Thiên có kế hoạch đầu tư quy mô về vấn đề nhân sự vì nhân sự là yếu tố quyết định quan trọng trong sự nghiệp phát triển của Doanh nghiệp. Bên cạnh đó không ngừng đào tạo, nâng cao tay nghề cho lực lượng lao động của Tân Thuận Thiên nhằm từng bước hoàn thiện về nhân sự.

 

Chính sách đào tạo:

  • Tân Thuận Thiên thường xuyên mời các đơn vị tư vấn, các Công ty có chức năng đến Công ty để hướng dẫn, tập huấn những kiến thức cần thiết, giới thiệu, tổ chức CBCNV dự các lớp tập huấn, các khóa học ngắn hạn cũng như hỗ trợ học phí và thời gian để người lao động có điều kiện hoàn thiện vốn kiến thức của mình nhằm phục vụ cho sự phát triển lâu dài của 
  • Tân Thuận Thiên tài trợ học phí và những chi phí khác đối với một số vị trí chủ chốt và với những khóa học/chương trình phục vụ cho nhu cầu công việc.